Korona informasjon

Oppdatert: 17. november kl. 08.50

Elev testet positivt

En elev i 9.klasse ved LKG testet tirsdag kveld positivt for Covid-19. Det innebærer at hele klassen og involverte ansatte er i karantene og må teste seg. Det drives hjemmeundervisning for klassen tirsdag 17.november. Testresultater ventes å komme i løpet av dagen og det blir da informert om videre prosess.

Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager

Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres.

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Les mer om karantene og isolering (FHI)
Les mer om testing av voksne og testing av barn (FHI)

Lokal forskrift om smittekarantene

Lyngdal kommune har vedtatt lokal forskrift om smittekarantene, gjeldende til 26.11.21.

  • Krav om smittekarantene i sju døgn for husstandsmedlemmer og nærkontakter til smittede av covid19.
  • Karanteneplikten gjelder uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.

Les mer her: Lyngdal kommune

Om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Dette skulle beskytte mot ukontrollert smittespredning i samfunnet som helhet. Modellen ble ikke innført for å beskytte barn og unges egen helse, da korona ikke er en vesentlig helsetrussel for dem.

Kommunene skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing.

Hvis den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunene ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen.

Mer informasjon om beredskap for skoleeiere 
Mer informasjon om beredskap for barnehageeiere

Fraværsføring og fraværsgrensen

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut skoleåret 2021-22. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Les mer på regjeringen.no.

Tabell med nasjonale råd og regler

Se nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap.

Opplæring til elever som er hjemme

Med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

  • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
  • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
  • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
  • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen.

 

Ta kontakt dersom noe er uklart eller dere har spørsmål.

Mvh Jon-Are Åmland

 

Lyngdal kommune: Informasjon om korona

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om korona

FHI: Råd og informasjon for barn og unge 
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X