Stolte brobyggere

4.klasse har i mange uker arbeidet med temaet «Byggemåter» i naturfag. Vi har spesielt fokusert på broer. En onsdag i mai gikk vi på tur over ei hengebro, ei trebro og ei betong- og stålbro.

Så var tiden kommet til å bygge bro selv. Elevene fikk utdelt papir, en trepinne, lim og hullemaskin. De gikk i gang med liv og lyst. Da de hadde produsert nok papirruller, måtte de lage en arbeidstegning. Endelig kunne de begynne å bygge. Det ble en del prøving og feiling. Oppgaven førte til diskusjon, men til slutt var de klare til å teste om broene holdt. Broene skulle kunne holde en plastboks med 1-2l vann. Elevene var kjempestolte! Alle broene holdt!