Marita-stiftelsen besøker skolen

Ønsker du at ditt barn skal stå godt utrustet i møtet med framtida? Ønsker du inspirasjon til å hjelpe dem? LKG inviterer alle foreldre til inspirasjonssamling med besøk fra Marita-stiftelsen.

På sin nettside skriver Maritastiftelsen om kampanjen: «Maritastiftelsen har siden 1984 drevet oppsøkende og livreddende arbeid blant de «svake» i samfunnet. Dessverre er det siden den gang, ikke færre, men stadig flere som er i akutt behov av en hjelpende hånd, en skulder å gråte på, og et lys til å lede vei. Vår motor, vår drivkraft, og vårt hjerte er fremdeles, og vil alltid være å hjelpe disse menneskene som tilsynelatende er gitt opp av samfunnet. Det kan være rusmisbrukere, uteliggere, prostituerte, kvinner utsatt for menneskehandel, innsatte i fengsler, fattige, eller ungdom på skråplan.

​»Gi det videre 2017/2018″ er en møtekampanje, der Leiv Holstad og Jan Dørum reiser Norge rundt for å inspirere, hjelpe, og utruste menighetene til å være et lys i mørke for de aller «svakeste» i vårt samfunn. Foredrag på skoler, og konfirmantundervisning, er også ønskelig å kombinere med disse besøkene, da dette er med på å forebygge at ungdom tar negative valg som får store konsekvenser for framtiden. Vi ønsker rett og slett å sette fokus på å gi videre det vi alle har fått del i, enten det er tid, talenter, finanser eller andre ressurser. Vi tror at alle kan utgjøre en stor forskjell der de er» (www.gidetvidere.info).

Onsdag 20.september kl 19.00 får vi besøk på LKG. Sett av denne kvelden og bli med på en viktig samling som vil gi inspirasjon og oppmuntring i arbeidet med barn og unge.

Det blir samling på skolen med elevene dagen etterpå.