LKG mottok det grønne flagget

Som en av sju skoler i landet, ble LKG nylig miljøsertifisert og mottok Grønt Flagg som et synlig bevis. Med en høytidelig seremoni, med ordfører Jan Kristensen til stede, ble flagget heist til topps i skolens flaggstang.

LKG har dette skoleåret vært med på et miljøprosjekt i samarbeid med FEE Norway og Alcoa. Hensikten er å bidra til økt kunnskap og forståelse om natur og miljø for elevene, samt finne tiltak for å redusere miljøpåvirkning. LKG har hatt særlig fokus på søppelsortering, og har blant annet gjort undersøkelser for å se om elever og lærere kaster søpla i riktige dunker. Det har blitt opprettet et eget miljøråd, med elever og lærere, som har utarbeidet miljøregler for skolen.

Skolen skal fortsette å holde fokus på miljø, og sertifiseringen må fornyes hvert år for å beholde flagget, som nå vaier i toppen av flaggstanga.

I tillegg til ordføreren var også prosjektleder i FEE Norway, Benedikte Wrålsen, og Håkon Handelen, som er driftsleder på Alcoa i Farsund. De var begge imponerte over arbeidet som er gjort på skolen.